1. Գտի՛ր առաջին բառի հոմանիշը, երկրորդ բառի արմատը:


Հուշում. հոմանիշ բառը պետք է պարունակի ղ տառ:
 
                                  1. լար, թել                                      2. անանցանելի
 
Պատասխան. 1.                     2.  
  
2. Գտածդ բառերի արմատների միացումով ստացի՛ր ուրիշ բառ ըստ հրահանգի՝ գոյական. բարդածանցավոր բառ
 
Հուշում: Պատասխանի մեջ բառի մասնիկները գրի՛ր և դի՛ր գումարման նշան, ապա հավասարման նշան և գրի՛ր ամբողջ բառը:  
  
Չմոռանաս բացատներ թողնելու մասին:
  
Պատասխան.