1. Վանդակներում գրի'ր հետևյալ բառերի արմատները.
 
                           բարևել                                                       մաղթել
 
Պատասխան.                                
 
2. Այդ արմատները միացրո՛ւ ըստ տրված կաղապարի.     
 
 արմատ + ա + արմատ + անք = բարդածանցավոր բառ
 
Հուշում: Պատասխանը գրի՛ր ըստ կաղապարի: Չմոռանաս բացատնե՛ր թողնել:
 
Պատասխան.