Հետևյալ բառաշարքից գտի՛ր այն բառը, որի կազմում երեք թվականի իմաստն ունեցող արմատ կա: 
 
եռացնել, կիսաեռ, եռակի, եռակցում
 
Պատասխան.