Էլեկտրոնային թաղանթի երրորդ էլեկտրոնային շերտում (էներգիական մակարդակում) երեք էլեկտրոն պարունակող տարրին համապատասխանող պարզ նյութի 7.29 գրամ նմուշը «լուծել են» բավարար քանակով նատրիումի հիդրօքսիդ պարունակող խիտ և տաք լուծույթի մեջ:
 
Որոշի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը այդ տարրի իոնում:
 
2. Որքա՞ն է ռեակցիայի ընթացքում անջատված գազի ծավալը (լ, ն.պ.):
 
3. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն.պ.) գազ կանջատվի նույն քանակով պարզ նյութը աղաթթվում «լուծելիս»:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.