Արտաքին էլեկտրոնային շերտի 4s1 կառուցվածք ունեցող տարրերից մեկին համապատասխանող պարզ նյութի 57.32 մոլ քանակով նմուշը պարունակում է 1662.28 մոլ պրոտոն: 
 
Որոշի՛ր.
 
1. Քանի՞ էլեկտրոն է առկա այդ տարրի էլեկտրոնային թաղանթի երրորդ էլեկտրոնային շերտում:
 
2. Քանի՞ մոլ պրոտոն է պարունակում քո գտած տարրի (II) օքսիդի 7665.6 գրամ նմուշը: Պատասխանը գրիր ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.