3p էներգիական ենթամակարդակում երեք էլեկտրոն պարունակող տարրի բարձրագույն օքսիդի որոշակի զանգվածով նմուշը լուծել են ջրում և ստացել լուծված նյութի 32.34 % զանգվածային բաժնով հարյուր գրամ լուծույթ: 
 
Որոշի՛ր.
 
1. Տարրի կարգաթիվը պարբերական համակարգում
  
2. Ջրում լուծված օքսիդի զանգվածը (գ)
 
Պատասխան 1.  
 
Պատասխան 2.