Առանձնացրու՛ այն ենթամակարդակը տրվածներից՝ 4f,4p,5p,4d, որում գտնվող էլեկտրոնի էներգիան առավել փոքր է: Որպես պատասխան ներկայացրու՝
 
1. Քո ընտրած ենթամակարդակում էլեկտրոնների առավելագույն թիվը:
 
2. Քո ընտրած ենթամակարդակում 3 էլեկտրոն պարունակող տարրի բարձրագույն օքսիդի քիմիական բանաձևը:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2. iiii