Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ճիշտ պատասխանի ընտրություն օրբիտալ և քվանտային թվերի շուրջ

Բարդություն հեշտ

1
2. Օրբիտալների և էլեկտրոնների թվի որոշումը ենթամակարդակում

Բարդություն հեշտ

1
3. Գլխավոր և օրբիտալային քվանտային թվերի որոշումն՝ ըստ ենթամակարդակի

Բարդություն հեշտ

2
4. Էլեկտրոնների էներգիայի համեմատումը՝ ըստ գլխավոր քվանտային թվի

Բարդություն հեշտ

2
5. Տարրի կարգաթվի որոշում՝ ըստ ընտրված ենթամակարդակում առկա էլեկտրոնների թվի

Բարդություն միջին

3
6. Օքսիդի բանաձևի գտնելը՝ ըստ ենթամակարդակում էլեկտրոնների թվի

Բարդություն միջին

3
7. Տարրի կարգաթվի որոշում՝ ըստ որոշակի ենթամակադակում առկա էլեկտրոնների թվի

Բարդություն միջին

4
8. Տարրի որոշում՝ ըստ արտաքին էլեկտրոնային շերտի կառուցվածքի

Բարդություն բարդ

5
9. Իոնում առկա էլեկտրոնների թվի որոշումը՝ ըստ ատոմի էլեկտրոնների

Բարդություն բարդ

6
10. Տարրի օքսիդի բանաձևի արտածումն` ըստ էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքի

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար