Ինչի՞ է հավասար էլեկտրոնների առավելագույն թիվը տրված՝ 5f ենթամակարդակում:
 
Պատասխան՝