Ընտրի՛ր հետևյալ հարցի ճիշտ պատասխանը ատոմային օրբիտալների և քվանտային թվերի վերաբերյալ:
 
Այլ կերպ, ինչպե՞ս են անվանում էներգիական մակարդակը: