Ո՞րն է համառոտ գրության ձևով տրված հետևյալ՝ Ar3d84s2, էլեկտրոնային բանաձևն ունեցող տարրի կարգաթիվը:
 
Պատասխան՝