Քանի՞ չզույգված էլեկտրոն է առկա հիմնական վիճակում գտնվող բերված՝ վանադիում տարրի ատոմի վալենտային էլեկտրոնային շերտ(եր)ում:
 
Պատասխան՝