Քանի՞ չզույգված էլեկտրոն է առկա առաջարկվող՝ ֆոսֆոր տարրի ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի արտաքին էլեկտրոնային շերտում՝ ատոմի հիմնական վիճակում:
 
Պատասխան՝