Առաջարկվող քիմիական տարրերից՝ K,Mg,F որի՞ երկլիցք իոնին է համապատասխանում 1s22s22p6 էլեկտրոնային բանաձևը:
 
Որպես պատասխան մուտքագրի՛ր քո ընտրած տարրի ատոմի էլեկտրոնային թաղանթում առկա բոլոր էլեկտրոնների թիվը:
 
Պատասխան՝