Թվերի առաջարկվող շարքերից ո՞րն է համապատասխանում տրված համարակալված տարրերի՝
 
1.Na,2.Al,3.Mg ատոմային շառավիղների փոքրացմանը: