Դասավորի՛ր բերված տարրերը՝ 1.Br,2.J,3.Cl ըստ դրանց համապատասխանող HRտիպի թթուների թթվային հատկությունների թուլացման:
 
Պատասխանը ներկայացրու եռանիշ թվի ձևով ըստ օրինակի: Օրինակ՝ 231
  
 
Պատասխան՝