Տրված է մետաղների հետևյալ քառյակը՝ Al,Be,Mg,Li:
 
Որոշի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է այդ մետաղներին համապատասխանող հիդրօքսիդներից առավել ուժեղ հիմնային հատկություններով օժտվածի մոլային զանգվածը (գ/մոլ):
 
2. Ի՞նչ զանգվածով (գ) ծծմբական թթու կպահանջվի քո ընտրած հիմքի 2.21 մոլ քանակ պարունակող լուծույթը չեզոքացնելու համար:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.