Ընտրի՛ր պակասող բառ(եր)ը տարրերի պարբերական համակարգի և տարրերի հատկությունների վերաբերյալ առաջարկվող նախադասությունում:
 
Տարրի ատոմային համարը (կարգաթիվը) ցույց է տալիս ատոմի միջուկում պարունակվող ............... թիվը: