Իոնային և կովալենտային կապեր պարունակող հետևյալ միացությունների շարքից՝ Na2CO3,CuSO4,MgSO4,KNO3 որի՞ ջրային լուծույթի հետ կփոխազդի մետաղական Zn-ը:
 
Գրի՛ր համապատասխան ռեակցիայի հավասարումը և հաշվի՛ր.
 
1. Նոր ստացված պարզ նյութի զանգվածը (գ), եթե փոխազդել է 2.21 մոլ Zn:
 
2. Քանի՞ գրամով է փոփոխվել լուծույթի զանգվածը ռեակցիայի ընթացքում:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.