Եվ՛ իոնային, և՛ կովալենտային կապեր պարունակող հետևյալ միացություններից՝ NaCl,MgSO4,(NH4)2SO4,KMnO4, մեկի 303.6 գրամ նմուշը լուծել են ջրում և ավելացրել բավարար քանակով նատրիումի հիդրօքսիդ պարունակող լուծույթ, ինչի արդյունքում անջատվել է սպիտակ նստվածք:
 
Այդ միացության նույն զանգվածով մեկ այլ նմուշի վրա բավարար քանակով բարիումի քլորիդ պարունակող լուծույթ ավելացնելիս նույնպես անջատվել է սպիտակ նստվածք:
 
Հաշվի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է քո ընտրած միացության մոլային զանգվածը (գ/մոլ):
 
2. Որքա՞ն է առաջին և երկրորդ փորձերի ժամանակ անջատված նստվածքների զանգվածների տարբերությունը (գ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.