Դոնորակցեպտորային եղանակով առաջացած կովալենտային կապ պարունակող հետևյալ զույգ միացություններից՝ CO,HNO3 մեկում թթվածնի ատոմը հանդես է գալիս որպես էլեկտրոնային զույգի ակցեպտոր:
 
Ընտրի՛ր այդ միացությունը և հաշվի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է քո ընտրած միացության 12.53 մոլ քանակով նմուշում պրոտոնների գումարային քանակը (մոլ):
 
2. Որքա՞ն է թթվածին տարրի ատոմների մոլային բաժինը (%) քո ընտրած նյութի մոլեկուլում:
 
3. Ի՞նչ զանգվածով (գ) թթվածին է պարունակում այդ նյութի 14.87 մոլ քանակով նմուշը:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.