Առաջարկվող գազային նյութերից՝ N2,CO,CO2 մեկի մոլեկուլում առկա է երեք կովալենտային կապ, որոնցից մեկն առաջացել է դոնորակցեպտորային եղանակով:
 
Որոշի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է քո ընտրած նյութի մոլեկուլի էլեկտրոնային բանաձևում պատկերված չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգերի թիվը:
 
2. Ի՞նչ ծավալով (լ,ն.պ.) թթվածին կպահանջվի 197.68 գրամ զանգվածով քո ընտրած գազը լրիվ այրելու համար: (Պատասխանը գրել հազարերորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.