Միայն կովալենտային կապեր պարունակող նշված միացություններից՝ N2,NH3,H2,HCl,CH4 երկուսի փոխազդեցությունից ստացվում է իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող պինդ նյութ:
 
Որոշի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է առաջադրանքի պայմանին բավարարող միացություններից առավել փոքր մոլային զանգված ունեցողի մոլեկուլում կովալենտային կապերի թիվը:
 
2. Որքա՞ն է ստացված պինդ նյութի զանգվածը (գ), եթե փոխազդեցությանը մասնակցել են 1.4-ական մոլ քանակով քո ընտրած նյութերը: (Պատասխանը գրել հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.