Հետևյալ քիմիական բանաձևերն ունեցող համարակալված միացություններից՝
 
1.NaBr,2.NaNO3,3.H2,4.CO2,5.CaO,6.CaSO4 որ(ոնց)ու՞մ կան իոնային կապ(եր):
 
Որպես պատասխան ներկայացրու՛ քո ընտրած միացությունների համարները՝ աճող հերթականությամբ, առանց բացատների և ստորակետների: 
 
Օրինակ՝ 236
 
Պատասխան՝