Ընտրի՛ր պակասող բառ(եր)ը քիմիական կապի տեսակների, իոնային կապի և իոնային բյուրեղավանդակների վերաբերյալ բերված նախադասության մեջ:
 
Իոնի լիցքը գնդաձև մակերևույթի վրա բաշխված է ... :