Ի՞նչ թվով էլեկտրոն ձեռք բերելու դեպքում բերված՝ ծծումբ տարրի ատոմի էլեկտրոնային թաղանթը կմանվի արգոն իներտ գազի էլեկտրոնային թաղանթին:
 
Պատասխան՝