Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Պակասող բառերի լրացում նախադասության մեջ 1Մ.
2. Իոնի լիցքի խտության համեմատումը՝ ըստ շառավղի և լիցքի մեծության 2Մ.
3. Իոնային միացության ընտրություն՝ ըստ էլեկտրոնային թաղանթների կառուցվածքի 3Մ.