Նյութերի հետևյալ զույգից՝ RbCl,CO2 որի՞ լուծելիությունն է ջրում էականորեն փոքրանում ջերմաստիճանը բարձրացնելիս:
 
Որպես պատասխան մուտքագրիր քո ընտրած նյութի մոլեկուլում առավել մեծ օքսիդացման աստիճան ունեցող տարրի քիմիական նշանը և օքսիդացման աստիճանն՝ առանց նշանի, իրարից առանձնացված ստորակետով և մեկ բացատով:
 
Օրինակ՝ N, 5
 
Պատասխան՝