Առաջարկվող զույգ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ լուծույթների և դրանց կոնցենտրացիաների արտահայտման ձևերի վերաբերյալ: