Հավասար նյութաքանակներով հետևյալ նյութերից՝ ZnO,ZnS,Zn բաղկացած խառնուրդում ո՞ր նյութի զանգվածային բաժինն է առավել մեծ:
 
Պատասխանում նշիր քո ընտրած նյութի 9.2 մոլ նմուշի զանգվածը (գ):
 
Պատասխան՝  գրամ