Հավասար զանգվածներով վերցրած հետևյալ նյութերի՝ P2O5,P4,Na3PO4 խառնուրդում ո՞ր նյութի մոլային բաժինն է առավել մեծ:
 
Պատասխանում ներկայացրու քո ընտրած նյութի 760.6 գրամ զանգվածով նմուշի նյութաքանակը (մոլ), տասնորդական թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  մոլ