Նշված նյութերից՝ CuSO4,H2SO4,PbCl2 ո՞րը անհրաժեշտ քանակով պետք է ավելացնել K2S-ի խառնուկ պարունակող K2SO4-ի լուծույթին, այն K2S-ից մաքրելու նպատակով:
 
Գրիր համապատասխան ռեակցիայի հավասարումը և պատասխանում ներկայացրու լուծույթից հեռացող նյութի մոլային զանգվածը:
 
Պատասխան՝  գ/մոլ