Na2CO3-ի խառնուրդ պարունակող կերակրի աղը մաքուր նատրիումի քլորիդի վերածելու նպատակով նրա \(100\) գրամ զանգվածով նմուշի վրա ավելացրել են բավարար քանակով հետևյալ նյութերից մեկի՝ CH3COOH,H2SO4,HCl,HNO3 ջրային լուծույթը և ռեակցիան ավարտվելուց հետո գոլորշիացրել՝ մինչև հաստատուն զանգված՝ 100.33 գրամ:
 
 
1. Որքա՞ն է քո ընտրած նյութի մեկ մոլեկուլում պրոտոնների թիվը:
 
2. Որքա՞ն է Na2CO3-ի զանգվածային բաժինը (%) կերակրի աղի տրված նմուշում:
 
Պատասխան 1.  պրոտոն
 
Պատասխան 2.  %