K2SO4-ի խառնուկ պարունակող կալիումի նիտրատի նմուշը K2SO4-ից մաքրելու նպատակով \(100\) գրամ զանգվածով նմուշին ավելացրել են տրված նյութերից՝
 
BaCl2,CaCl2,Ba(OH)2,Ba(NO3)2 մեկի բավարար քանակ պարունակող ջրային լուծույթ:
 
Ստացված նստվածքը ֆիլտրել են, իսկ ֆիլտրատը զգուշությամբ գոլորշիացրել մինչև հաստատուն զանգված՝ 102.66 գրամ:
 
1. Որքա՞ն է ընթացող ռեակցիայի հավասարման գործակիցների գումարը:
 
2. Որքա՞ն է K2SO4-ի զանգվածային բաժինը (%) կալիումի նիտրատի տրված նմուշում (հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան 1. 
 
Պատասխան 2.  %