Նշված զույգ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ՝ նյութերի մաքրության և խառնուրդների բաղադրիչների բաժանման եղանակների վերաբերյալ: