Ըստ զանգվածի \(20\ \)% չքայքայվող խառնուրդ պարունակող որոշակի զանգվածով կալիումի պերմանգանատի նմուշը տաքացրել են մինչև հաստատուն զանգված և պարզել, որ ստացված պինդ մնացորդի զանգվածը 13.44 գրամով փոքր է ելային նմուշի զանգվածից:
 
Որոշիր՛
 
1. Որքա՞ն է չքայքայվող խառնուրդի զանգվածային բաժինը (%) ստացված պինդ մնացորդում (հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ):
 
2. Ի՞նչ զանգվածով (գ) ջրածնի պերօքսիդի քայքայումից կստացվի նույնքան թթվածին:
 
Պատասխան 1.  %
 
Պատասխան 2.  գրամ