Որոշակի քանակներ CaCO3 և CaS պարունակող պինդ խառնուրդին աղաթթու ավելացնելիս անջատված չոր գազային խառնուրդի միջին մոլային զանգվածը եղել է 40.7 գ/մոլ:
 
Գրիր համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները և հաշվիր.
 
1. Որքա՞ն է CaCO3-ի և CaS-ի քանակների հարաբերությունը (հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ):
 
2. Որքա՞ն կլինի CaCO3-ի մոլային բաժինը (%) ելային պինդ խառնուրդում, եթե չոր գազային խառնուրդի միջին մոլային զանգվածը լինի \(39\) գ/մոլ: 
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.  %