Հաստատի՛ր կամ հերքի՛ր հետևյալ պնդումների ճշմարտացիությունը նյութի ֆիզիկական վիճակների, մոլեկուլային և ոչ մոլեկուլային կառուցվածքով նյութերի վերաբերյալ: