Ո՞րը կարող է լինել միմյանց հետ չփոխազդող հետևյալ զույգ գազերի՝ CO2,CO խառնուրդի միջին մոլային զանգվածի թվային արժեքը (գ/մոլ, ն.պ.):