Առաջարկվող առնչությունների զույգից ո՞րն է ճիշտ արտահայտում նյութի գազային վիճակի օրինաչափությունները: