Պնդումների հետևյալ զույգից ընտրիր ճիշտ պնդումը նյութի գազային վիճակի օրինաչափությունների վերաբերյալ: