Հետևյալներից ո՞ր նյութն է օրգանական:
 
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը.