Նշի՛ր թե, ստորև թվարկված ո՞ր նախադասությունում է ներկայացված  նյութի հատկությունն ուսումնասիրվել դիտարկմամբ, իսկ որո՞ւմ՝  փորձնական ճանապարհով:
 
Պատասխան.

1.  Դիտարկմամբ՝
 
2. Փորձնական ճանապարհով ՝