Նշի՛ր փայտե տուփ բառակապակցությունում ո՞րն է նյութը, և ո՞րը՝ մարմինը: