Ձեզ շրջապատում է կենդանի և անկենդան բնության հսկայական աշխարհը:
 
Ստորև նշված նախադասությունում  տեղադրի՛ր բաց թողնված բառը:
 
Վարդը ծաղկեփնջում   բնության մաս է: