Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իմացության ստուգում 1Մ.
2. Որոշել, թե ո՞ր նյութից է նպատակահարմար պատրաստել ֆիզիկական մարմինը 3Մ.
3. Նյութերի և ֆիզիկական մարմինների տարբերակում 1Մ.