Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարած տվյալ գործողություններից ո՞րն է ճիշտ.