Սենյակային ջերմաստիճանում ո՞ր  ագրեգատային վիճակում է գտնվում փայտը: