Լրացրու՛ հետևյալ աղյուսակը թթուների և համապատասխան աղերի վերաբերյալ: 
 
                    
Թթվի անվանումը
Թթվային մնացորդի անվանումը               
  
Նատրիումական աղի  անվանումը
Նատրիումական աղի բանաձևը                                        
բրոմաջրածնային
 
 
ii