Ավարտի՛ր ստորև ներկայացված քիմիական ռեակցիայի հավասարումը և որպես պատասխան ներկայացրու բաց թողած նյութի մոլային զանգվածը և ռեակցիայի արգասիքի անվանումը`
 
2NO+......=2NO2
 
1.Նյութի մոլային զանգվածը՝
 
Պատասխան՝
 
2. Ռեակցիայի արգասիքի  անվանումը. 
  
(օրինակ՝  ազոտի(I) օքսիդ)
 
Պատասխան՝